Prijava za korisnike:

NOVINE MIRRA PRIRODNA KOZMETIKA

Kvalitet i efikasnost kozmetike Mirra potvrđuju brojne nagrade: diplome, znakovi, premije, zlatne i srebrne medalje, medalje od platine u Rusiji i inostranstvu. Naša kompanija je jedina među kozmetičkim kompanijama, kojoj su dodeljene akademske nagrade za razvoj i uvođenje savremenih visokih tehnologija i ingredijenata u industrijsku proizvodnju. Kompanija je navedena u Registru proizvođača i dobavljača prirodnih i bezopasnih proizvoda koji ispunjavaju ekološke zahteve. Rad kompanije na obezbeđenju kvaliteta proizvoda zadovoljava međunarodne standarde i sertifikovan je od strane Međunarodnog sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001: 2008.

2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год